Richtlijnen fysiotherapie optimaliseren kwaliteit

Gepubliceerd op 29 juni 2023 om 15:10

Fysiotherapeuten in dienst van Medi Sport Fysiotherapie hanteren op de praktijklocaties richtlijnen, afgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Richtlijnen zijn documenten met aanbevelingen. Het zijn geen dwingende voorschriften, maar wel bedoeld om de kwaliteit van de zorg door de fysiotherapeut te optimaliseren.

In deze documenten zijn opgenomen samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals én zorggebruikers. Richtlijnen worden beschouwd als hulpmiddel voor fysiotherapeuten of andere zorgprofessionals en (potentiële) zorggebruikers bij het maken van keuzes rond zorg.

Fysiotherapeuten gebruiken de richtlijn ook voor het bijhouden van kennis, voor onderwijs- en nascholingsdoeleinden en voor het opstellen van (multidisciplinaire) samenwerkingsafspraken. Mits onderbouwd kunnen, en in sommige gevallen moeten, fysiotherapeuten afwijken van de aanbevelingen in de richtlijn.

Richtlijnen zijn onderdeel van de professionele standaarden en vallen daardoor ook onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het KNGF heeft de afgelopen jaren verschillende KNGF-richtlijnen ontwikkeld en herzien, waaronder de richtlijnen voor: artrose heup-knie, beroerte, enkelletsel, hartrevalidatie, klachten aan de arm, nek en/of schouder, lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom, osteoporose, reumatoïde artritis etc.

De fysiotherapeut van Medi Sport Fysiotherapie vertelt u graag meer over de inhoud van de richtlijnen en zijn of haar afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende behandelopties.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.