Lijst van chronische aandoeningen voor fysiotherapie

De overheid maakt elk jaar een lijst met chronische aandoeningen voor fysiotherapie. De actuele lijst is ook terug te vinden in de Zorgverzekeringswet.

Staat uw aandoening op deze lijst? Dan krijgt u vanaf de 21e behandeling fysiotherapie vergoed uit uw basisverzekering. Voor sommige aandoeningen geldt een maximale behandelduur. De fysiotherapeut kan u hier meer over vertellen. 

Kinderen tot 18 jaar krijgen de fysiotherapie voor chronische aandoeningen vanaf de 1e behandeling vergoed.

Aandoeningen zenuwstelsel

 • Aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel
 • Cerebellaire aandoening
 • Cerebrovasculair accident (CVA)
 • Extrapiramidale aandoening
 • Motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en jonger dan 17 jaar
 • Multiple sclerose (MS)
 • Myasthenia gravis (MG)
 • Perifere zenuwaandoening als sprake is van motorische uitval
 • Radiculair syndroom met motorische uitval met een behandelduur van maximaal 3 maanden
 • Ruggenmergaandoening
 • Spierziekte
 • Uitvalsverschijnselen door een tumor in de hersenen of het ruggenmerg of door hersenletsel

Aandoeningen bewegingsapparaat

 • Aangeboren afwijking
 • Collageenziekten
 • Botbreuken, als deze conservatief behandeld worden, met een behandelduur van maximaal 6 maanden
 • Botbreuk door morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget
 • Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) met een behandelduur van maximaal 12 maanden
 • Hyperostotische spondylose (morbus Forestier)
 • Juveniele osteochondrose bij iemand jonger dan 22 jaar
 • Postpartum bekkeninstabiliteit met een behandelduur van maximaal 3 maanden
 • Progressieve scoliose
 • Reflexdystrofie
 • Status na amputatie
 • Whiplash met een behandelduur van maximaal 3 maanden. Als hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal 6 maanden

Overige aandoeningen

 • Aangeboren afwijking van de tractus respitatorius
 • Diffuse interstitiële longaandoening als sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis
 • Littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma
 • Lymfoedeem
 • Perifeer arterieel vaatlijden in stadium 3 Fontaine met een behandelduur van maximaal 12 maanden
 • Status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie of na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling. De maximale behandelduur is 12 maanden na ontslag naar huis of beëindiging van de behandeling in de instelling
 • Weke delen tumoren met een behandelduur van maximaal 2 jaar na bestraling

Staat uw aandoening niet op de lijst?

Dan krijgt u géén vergoeding uit uw basisverzekering. U krijgt misschien wel een vergoeding voor fysiotherapie uit uw aanvullende verzekering. Dit kunt u nagaan bij uw zorgverzekeraar.