Méér dan 30 specialisaties en trainingen fysiotherapie

Manuele therapie

Het gaat vaak om klachten aan de wervelkolom, maar ook om gewrichten. Denk aan lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen. Een andere groep heeft klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn. Verder is er de groep met nek- en schouderklachten, met pijn die uitstraalt tot in de armen alsook mensen met artrose. De manueel therapeut schenkt veel aandacht aan de diagnose om ernstige pathologieën te kunnen uitsluiten, zodat er zekerheid bestaat of de patiënt daadwerkelijk kan worden behandeld of dat een doorverwijzing naar medische diagnostiek meer op zijn plaats is. Aan een eventuele manipulatie gaat een grondige screening vooraf.

Onze specialisten: Rian Dekker, Ger Dohmen en Thomas Dekker

Schouderrevalidatie

De schoudertherapeut behandelt zowel acute klachten als klachten na de operatie. De schouder bestaat uit de bovenarm, schouderblad en sleutelbeen, maar ook de bovenrug en de nek hebben invloed op de schouder. Het gewricht heeft geen sterk ontwikkeld bandapparaat en is sterk afhankelijk van de spieren in en rond de schouder. Klachten van de schouder kunnen komen door o.a. overbelasting, trauma, houding en aanleg. Veel voorkomend zijn peesontstekingen, slijmbeursontstekingen, slijtage en impingementklachten (inklemming van pezen en slijmbeurs). Medi Sport is aangesloten bij Schouder Netwerk Fozl.

Onze specialist:  Gerben Peters

Longrevalidatie (Astma, COPD, Corona etc.)

De fysiotherapie richt zich tijdens de begeleiding op het verbeteren van de conditie/energieniveau van de longpatiënt, denk aan Astma, COPD of een andere longaandoening als Corona, en hoe te leren omgaan met de klachten (wat kan wel én niet). Andere aspecten die aan bod kunnen komen tijdens de revalidatie: leren beter ademhalen en ontspannen, indien mogelijk aan de slag te kunnen met werk of andere dagbesteding, verminderen van risicofactoren zoals stress en werken aan een betere leefstijl en herwinnen van zelfvertrouwen.                                                                     

Onze specialisten: Ellen Cuijpers, Patrick Winkelmolen en Maarten Keijsers

Medical taping

Deze tapingmethode bevordert natuurlijk herstel van het lichaam, na blessures of andere klachten aan spieren, pezen, banden of gewrichten. Positieve effecten van medical taping zijn: pijndemping, verbetering van de spierfunctie, bloedcirculatie en afvoer van afvalstoffen, ondersteuning van de gewrichtsfunctie en vergroting van de stabiliteit.

Onze specialisten: Gerben Peters, Eefje Huijsmans, Kai Acampo, Maarten Keijsers, Patrick Winkelmolen en Inge Rooijakkers

Triggerpoint Therapie

Triggerpoints oftewel spierknopen zijn voelbaar als pijnlijke harde bobbeltjes of strengetjes. Het zijn heel lokale verkrampingen in spieren waar als gevolg van een gebrek aan doorbloeding en zuurstof een overgevoelige plek ontstaat. Wanneer je er flinke druk opgeeft, kan dit een uitstralende pijn opwekken in een ander deel van het lichaam. Triggerpoints kunnen overal in het lichaam ontstaan. Massagetechnieken bevorderen ontspanning van spiervezels ter hoogte van het triggerpoint en verbeteren de doorbloeding.

Onze specialist: Eefje Huijsmans

Dry needling

Dry needling is een onderdeel van een totale behandeling gericht op het verbeteren van, vaak chronische, spierklachten. Dit gebeurt met droge, dunne acupunctuurnaalden, waardoor verhardingen in spieren (triggerpoints) effectief en snel worden ontspannen. Toepassing kan ook bij hoofdpijn- en nekklachten, lage rugpijn (vooral bij chronische klachten), whiplash en chronische pijn.

Onze specialisten: Rian Dekker, Eefje Huijsmans en Patrick Winkelmolen

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen/jongeren (en eventueel met ouders en leerkrachten) om hen weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijv. op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij beweegactiviteiten/sporten. De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie: verbeteren en ontwikkelen van motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden). Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

Onze specialist: Eefje Huijsmans

Sensomotorische Therapie

Door sensomotoriek leert het jonge kind het eigen lichaam kennen en de wereld om hem heen. Het is de start van het verkennen, ontwikkelen en leren. Als de sensomotorische ontwikkeling van een kind verstoord is, kunnen er verschillende problemen ontstaan: een verstoorde samenwerking tussen zintuigen en beweging. Zij hebben moeite met het plannen en organiseren van hun bewegingen. Deze mensen komen onhandig over of reageren heel laat op instructies die je hen geeft. In de therapie worden allerlei technieken en werkvormen gebruikt, die de verwerking van zintuiglijke informatie stimuleren.

Onze specialist: Ellen Cuijpers

Schroth Therapie

Schroth Therapie is ontwikkeld voor scoliosepatiënten. Fysiotherapeuten kijken anders naar een scoliose: je bekijkt altijd de drie dimensies van een verkromming. Elke patiënt krijgt oefeningen en adviezen die bij zijn/haar verkromming passen. Daarnaast hebben scoliosepatiënten een voorkeurshouding die met de kromming en rotatie meebeweegt. Het is essentieel dat de patiënt zich daarvan bewust is om de oefeningen en de correcties goed te kunnen uitvoeren. Schroth-oefeningen zijn altijd gekoppeld aan de ademhaling. Verder worden ze asymmetrisch uitgevoerd, dus niet naar beide kanten.

Onze specialist: Eefje Huijsmans

Mulligan Therapie

Vaak geeft toepassing van deze pijnvrije mobilisatietechniek spectaculaire verbeteringen bij pijnlijke bewegingsbeperkingen in gewrichten. Doel is het herstellen van de normale beweeglijkheid en functie van een gewricht en weke delen als spieren.

Onze specialisten: Gerben Peters en Patrick Winkelmolen

Advies en begeleiding voedingsdeskundige

Een professionele voedingsdeskundige is een deskundige op het gebied van voeding. Hij of zij weet ook wat de invloed van voeding is op iemands gezondheid. Mensen kunnen worden geadviseerd en begeleid als het gaat om hun gewicht, maar ook diverse voedingsvraagstukken worden beantwoord. Wat voedingsetiketten je vertellen, of koolhydraten nu wel of niet goed zijn, welke voeding je energiepeil en weerstand verhoogt, hoe je dealt met emotie-eten, enzovoort. Een voedingsdeskundige is bezig met: eetpatronen analyseren, gezondheidsklachten in kaart brengen, voedingsadviezen en voorlichting geven evenals persoonlijke begeleidingstrajecten opstellen en mensen motiveren gestelde doelen te realiseren.

Onze specialist: Eefje Huijsmans

Oefentherapie

Het revalidatieprogramma is gericht op het behandelen van de klacht en tevens op het verbeteren of op peil houden van uw conditie. Men wordt begeleid door de therapeut, deze houdt de vinger aan de pols en stuurt bij waar nodig. Een belangrijk kenmerk van medische trainingstherapie is dat de eigen inzet voor een groot deel het succes van de behandeling bepaalt.

Onze specialisten: Rian Dekker, Ger Dohmen, Kai Acampo, Roger Hendrix en Maarten Keijsers

Oncologische revalidatie

De revalidatie richt zich op stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening of van de medische behandeling, denk aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen en vermoeidheid. 

Onze specialisten: Kai Acampo en Maarten Keijsers

Oedeemtherapie

Oedeem kan voorkomen bij (borst)kanker, bloedvatproblemen of littekens of een gevolg zijn van bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval. De oedeemfysiotherapeut stimuleert de afvoer van vocht o.a. met oefentherapie. Vocht kan zo worden afgevoerd via de lymfe- en bloedbanen. De therapeut kan ook gebruik maken van manuele lymfdrainage, een massagetechniek waarbij het vocht naar delen van het lichaam wordt verplaatst waar de vochtafvoer wel normaal functioneert. Daarnaast kunnen bandages, tape en therapeutische kousen worden gebruikt om vochtophoping tegen te gaan of te zorgen dat de ontstane situatie stabiel blijft.

Onze specialisten: Kai Acampo en Inge Rooijakkers

Therapie positieduizeligheid BPPD

Positieduizeligheid wordt ook draaiduizeligheid genoemd. In 85% van de gevallen van draaiduizeligheid gaat het om BPPD, een tijdelijk defect in het evenwichtsorgaan dat goed en in korte tijd behandeld kan worden. Door een acute positieverandering (bijv. van staan naar liggen of andersom) lijkt de wereld om je heen te draaien. De fysiotherapeut brengt de patiënt tijdens de behandeling van een zittende naar een liggende positie, waardoor duizeligheid tijdelijk wordt opgewekt. Even later trekt die duizeligheid weer weg. Een andere oefening is het hoofd vanuit een rechte positie naar links te draaien en weer terug en daarna dezelfde beweging naar de rechterkant. In het geval van BPPD nemen de klachten sterk af dan wel verdwijnen ze. Daarnaast ontvangt de patiënt tijdens de behandelperiode enkele vuistregels voor thuis. 

Onze specialisten: Rian Dekker, Eefje Huijsmans en Patrick Winkelmolen

Neurorevalidatie

Behandeld worden patiënten met neurologische aandoeningen. Met als doel zo optimaal mogelijk te functioneren. Onder de specialisatie neurologische fysiotherapie vallen de diagnosegroepen: beroerte (CVA), Multiple Sclerose (MS), ziekte van Parkinson, neuromusculaire aandoeningen, cerebrale parese, traumatisch hersenletsel en dwarslaesie. Dit kan zowel in de praktijk als aan huis.

Onze specialist: Gerben Peters

NDT-Therapie

NDT staat voor Neuro Developmental Treatment en is een aanpak voor het begeleiden en behandelen van patiënten die lijden aan bewegingsstoornissen veroorzaakt door hersenletsel. De methode wordt ook wel Bobath-therapie genoemd. De therapie is gericht op de spierspanning en op de controle over de spieren. Vaak voorkomend is de nabehandeling van patiënten na een beroerte (CVA). Door de CVA zijn delen van de hersenen beschadigd. Om de lichamelijke en geestelijke gevolgen zoveel mogelijk te beperken en het verloop zo gunstig mogelijk te beïnvloeden kan NDT-therapie worden ingezet.

Onze specialist: Ellen Cuijpers

Core stability therapie

De fysiotherapeut beoordeelt de spiersystemen in de romp en indien nodig schrijft hij een specifiek beweegprogramma, met veel aandacht voor de stabiliserende spieren. Vervolgens leert men hoe deze spieren te gebruiken in het dagelijks leven en tijdens (sport)activiteiten. Klachten verdwijnen of verminderen en de kans dat men opnieuw door de rug gaat neemt af. Men leert aanvoelen wanneer de rug kwetsbaarder is en bij eventuele pijnklachten weet de patiënt beter wat zelf te doen om deze zo snel mogelijk weer te laten verdwijnen.

Onze specialisten: Rian Dekker en Roger Hendrix

Geriatrie fysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut heeft specifieke kennis over ouderen en ziektebeelden. Patiënten krijgen vooral oefentherapie om zo zelfstandig en mobiel mogelijk te blijven. De fysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en mantelzorgers. Hij/zij informeert patiënten en hun naasten over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Onze specialist: Inge Rooijakkers

Geriatrische trainingstherapie

Dit is een beweegprogramma waarbij het functioneren van de ouder wordende patiënt wordt verbeterd, waardoor deze minder vatbaar is voor negatieve gezondheidsuitkomsten. Daarbij wordt rekening gehouden met nevenaandoeningen en de kwetsbaarheid van ouderen.

Onze specialist: Patrick Winkelmolen

Thuiszorgfysiotherapie

Thuiszorgfysiotherapie richt zich vooral op de revalidatie en begeleiding van ouderen en chronisch zieken in de thuissituatie. Wat kan worden gedaan zodat de patiënt in de thuissituatie kan blijven en zijn/haar zelfstandigheid behouden. De thuiszorgfysiotherapeut doet dan ook een onderzoek naar factoren die een rol spelen bij het herstel of het handhaven van de thuissituatie. Hierbij is het samenwerken en overleg met andere disciplines belangrijk zoals wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, de ergotherapeut en de huisarts.

Onze specialist: Ellen Cuijpers

Valpreventietraining

De training is gericht op coördinatie, balans en kracht. Daarnaast worden er valoefeningen gedaan, waardoor de kans op botbreuken aanzienlijk wordt verkleind. Naast de training krijgen de deelnemers informatie en adviezen over het voorkomen van een val.  

Onze specialisten: Ellen Cuijpers en Inge Rooijakkers

Gesuperviseerde looptraining bij Perifeer Arterieel Vaatlijden ('Etalagebenen')

Claudicatio Intermittens wordt ook wel 'Etalagebenen' genoemd. Het kan worden ervaren als pijn of een onaangenaam gevoel in de benen (kramp, branderig, beklemmend, moeheid).  Klachten ontstaan na een bepaalde afstand lopen en verdwijnen na stilstaan. De klachten worden veroorzaakt, doordat tijdens het lopen de bloedtoevoer naar de werkende spieren tekortschiet. Door looptraining wordt het vaatlijden verlicht.

McKenzie Therapie

De Mechanische Diagnose en Therapie (MDT) volgens McKenzie is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd onderzoek- en behandelprotocol voor patiënten met klachten aan de wervelkolom en extremiteiten. Dankzij dit onderzoek kunnen patiënten met rugpijn specifieker en efficiënter behandeld worden of eventueel worden doorverwezen. Onderzoek heeft aangetoond dat de meeste patiënten met mechanische spinale pijn goed reageren op oefeningen en minder symptomen ervaren indien wordt behandeld met specifieke oefeningen.
De unieke combinatie van houdingsadvies en specifieke individuele oefeningen, voorgeschreven door een opgeleide MDT McKenzie therapeut, stelt patiënten in staat hun klacht zelf te behandelen. Dit proces bevordert de zelfstandigheid en verhoogt de tevredenheid met de behandeling.

Onze specialisten: Maarten Keijsers en Kai Acampo

Elektrotherapie (TENS) bij chronische pijnen

Een TENS-behandeling is voor patiënten die al langer veel pijn ervaren. Met een TENS-apparaat krijgen de zenuwen via de huid zwakke elektrische stroompjes. Dit blokkeert de pijnprikkel. Dit kan ervoor zorgen dat men minder pijn voelt. Als je ergens pijn hebt in het lichaam, gaat er vanaf die plek een pijnsignaal via de zenuwen naar het ruggenmerg. Het ruggenmerg stuurt het pijnsignaal door naar de hersenen. Als dit signaal bij de hersenen komt, voel je pijn. TENS kan op verschillende manieren de pijn verminderen. De TENS-behandeling is veilig en doet geen pijn.

Onze specialist: Maarten Keijsers

Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut speelt een rol bij preventie en advies voor wie wil gaan sporten of sport als hobby/beroep heeft en behandelt en begeleidt patiënten die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Meest voorkomende klachten zijn blessures aan de knie, enkel en schouder. De therapie richt zich op het herstel hiervan, maar kan ook op het trainen van lichaamsdelen die (nog) wel belastbaar zijn.

Onze specialisten: Gerben Peters, Roger Hendrix, Sirik Blokzijl en Peter Rolfs (i.o.)

Topsport- en talentbegeleiding

Binnen Medi Sport bestaat tientallen jaren ervaring met het fysiek begeleiden en behandelen van topsporters en talenten. Zaalsporters, ijshockeyers, tennissers, atleten, wielrenners etc. krijgen maatwerkbegeleiding zodat zij zich fysiek kunnen ontwikkelen en blessures zoveel mogelijk worden voorkomen.  

Onze specialisten: Rian Dekker en Roger Hendrix

Manuele Fasiatechnieken volgens Willy Fourie

Met behulp van speciale handgrepen, fasiatechnieken, worden verklevingen van het bindweefsel losgemaakt, waardoor ontstane klachten worden verminderd of opgeheven. Dit heeft een positief effect op de doorbloeding van weefsels en op de werking van het lymfesysteem. Fascia is een bindweefsel dat als een dunmazig web alle structuren van het lichaam (spieren, gewrichten, organen, bloedbanen etc.) omsluit. Het maakt het lichaam tot een samenhangend en functionerend geheel. Bestraling, een trauma, infecties, blessure of langdurige overbelasting kan de fascie onder spanning zetten, met gevolgen voor de doorbloeding en het functioneren van geblokkeerde gebieden.

Onze specialist: Kai Acampo

Fascia Integratie Therapie (F.I.T.)

F.I.T. is een specialisatie die gebruik maakt van verschillende zachte, manuele technieken om de zelfhelende functie van het lichaam te stimuleren. Dit heeft een positief effect op de doorbloeding van weefsels en op de werking van het lymfesysteem. Door spanningen in het bindweefsel op te lossen, verdwijnen ook lichamelijke klachten zoals ontstekingen, pijn, spijsverteringsproblemen, enz.

Onze specialisten: Rian Dekker, Eefje Huijsmans en Patrick Winkelmolen

Re-integratietherapie

Onder begeleiding werkt men aan fysiek herstel en het vergroten van de belastbaarheid. Aspecten die verder aan de orde kunnen komen zijn werkhouding, werkplek, werktaken en werkduur. Een en ander gebeurt samen en eventueel met een re-integratiecoach.

Onze specialisten: Gerben Peters en Roger Hendrix

Autogene training

Het gaat om een ontspanningsmethode voor lichaam en geest. De basis zijn concentratie-oefeningen. Het gaat om ontspannen, observeren wat in het lichaam gebeurt, emoties te ervaren en toe te laten. Het wordt bij Medi Sport toegepast bij psychosomatische klachten als bijvoorbeeld spanningshoofdpijn, spastische darm/ maagklachten, hyperventilatie en als pijnbeheersing bij fibromyalgie en kan een onderdeel zijn van de reguliere fysiotherapiebehandeling. De patiënt leert te ontspannen en te relativeren, spierspanning vermindert, de hartslag en ademhaling worden regelmatiger en spanningen in maag/buikregio nemen af.

Onze specialisten: Ger Dohmen en Maarten Keijsers