Van der Sar Sport- en Beweegsubsidie stimulans voor beweegarrangement Medi Sport

Gepubliceerd op 18 september 2023 om 15:28

De directie van Medi Sport in Geleen is verheugd met de toekenning van een Van der Sar Sport- en Beweegsubsidie door de Hersenstichting. Het geld is bestemd voor het bestaande sport- en beweegarrangement voor mensen met een hersenaandoening dat Medi Sport wekelijks aanbiedt.

De organisatie van fysiotherapeuten biedt al jaren een gevarieerd programma voor de doelgroep van Daelzicht, een stichting in Limburg die zich inzet voor wonen, zorg, dagbesteding en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Ellen Cuijpers, fysiotherapeut en mededirecteur van Medi Sport, onderstreept de visie dat cliënten van Daelzicht op het gebied van sport en bewegen volwaardig moeten kunnen participeren. “Door onze jarenlange ervaring en kennis van de doelgroep kunnen we dit faciliteren en begeleiden. In ons arrangement staat bewegen voorop, maar dan op een manier waarbij iedereen op zijn niveau en naar eigen tempo kan meedoen. Voor de deelnemers is het belangrijk dat ze zo fit mogelijk blijven. En dat we aspecten trainen als houding, balans, coördinatie, conditie, kracht en lenigheid.”

Medi Sport laat weten het subsidiebedrag te besteden aan het uitbreiden en vernieuwen van het beweegaanbod en daarmee gerichter in te willen spelen op de behoeften van de deelnemers en zo nodig meer begeleiding in te zetten bij individuele vraagstukken. “Dat we nadrukkelijk voorzien in de behoefte om te bewegen is heel duidelijk, als je kijkt naar de groei van het arrangement. Inmiddels beleven wekelijks zo’n twintig deelnemers veel plezier aan ons programma. De toekenning van de Van der Sar Sport- en Beweegsubsidie door de Hersenstichting zien we als een waardering voor de inzet voor deze doelgroep én tegelijkertijd als een stimulans om het sport- en beweegarrangement nog te versterken”, aldus Ellen Cuijpers, die samen met de fysiotherapeuten Thomas Dekker en Roger Hendrix zorgdraagt voor de begeleiding van het programma.  

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.