De sportmassage opleiding van Medi-Sport VOF gaat in op alle aspecten van de theorie en de praktijk. Medi-Sport VOF leidt op voor het officiële diploma van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage ( NGS). Met dit diploma heb je een erkend bewijs van je vakmanschap. Aangezien het grootste deel van onderwijs is ingericht op het competent opleiden, zal het NGS hier vanaf cursusjaar 2012 ook aan deelnemen. Dit houdt in dat je als leerling een portfolio gaat aanleggen tijdens je opleiding waar alle benodigde aspecten voor het behalen van je diploma in komen te zitten.

De volgende vakken worden tijdens de opleiding gedoseerd:

 • Theorie
 • Anatomie: leer van de bouw van het menselijke lichaam
 • Fysiologie: leer van de levensverrichtingen, lichaamsprocessen van de verschillende organen en orgaan stelsels
 • Sportmassage/ sportverzorging
 • EHBSO
 • Kwaliteitszorg

Praktijk

 • EHBO algemene ongevallen
 • EHBSO Sport ongevallen
 • Reanimatie
 • Krampbestrijding
 • Anamnese
 • Inspectie
 • Functie onderzoek
 • Opstellen behandelplan
 • Tapen/bandageren
 • Sport)massage

De docenten van Medi-Sport VOF hebben veel ervaring in het vak. De praktijkdocenten zijn NGS examinatoren wat als voordeel heeft dat zij goed in staat zijn om op te leiden voor het NGS diploma. Het aantal deelnemers per cursusgroep is beperkt. Daardoor hebben de docenten alle mogelijkheden voor een optimale  begeleiding en zijn zij in staat achterstand of problemen in een vroegtijdig stadium te signaleren. Daarnaast zijn de docenten natuurlijk het eerste aanspreekpunt voor vragen over de theorie en de praktijk.

Het theorie examen kan een ieder in de maanden februari, maart en april ondergaan bij een van de 20 examenplaatsen in Nederland. Het is een MC examen.

 • 50 vragen anatomie
 • 50 vragen fysiologie
 • 50 vragen sportverzorging
 • 20 vragen kwaliteitszorg.

Verdere informatie krijgt u tijdens de cursus of kunt u op de NGS site vinden.

 

Wanneer men is geslaagd voor het theorie examen dan volgt het praktijkexamen, welke eind mei en in de maand juni in Utrecht worden afgenomen. Het praktijk examen duurt 60 minuten en bestaat uit een proeve van bekwaamheid. Aan de hand van een casus noemt men de belangrijkste aspecten uit de anamnese, inspectie en functie onderzoek en stelt men een behandelplan op. Aan de hand hiervan wordt er een behandeling gevraagd in de vorm van een massage of tapen/bandageren. Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je het officiële diploma van Nederlands Genootschap voor Sportmassage.

Het NGS staat onder toezicht van het KCE. Dit staat voor Kwaliteit Centrum Examinering. Zij zijn een onafhankelijk instituut dat is ingesteld door de overheid (VWS)om examens te toetsen op kwaliteit. Zodoende is de kwaliteit van de cursus en opleiding gewaarborgd en kun je met het erkende diploma overal aan de slag.

Sinds januari 2007 vergoed de ziektenkostenverzekeraar Achmea een gedeelte van de kosten van de sportmasseur, voor verzekerden die ook een sportzorgpolis hebben afgesloten bij Achmea. De sportmasseur moet in het bezit zijn van het diploma sportmassage NGS en het diploma blessurepreventie NGS. Wil je meer weten wat het voordeel is om NGS gediplomeerd te zijn, kijk dan op de website van het NGS: www.sportverzorgingngs.nl

De cursus sportmassage zal starten op: maandag 18 september 2017.