Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen/jongeren (en eventueel met ouders en leerkrachten) om hen fysiek weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijv. op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie: verbeteren en ontwikkelen van motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden). Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.