Thuiszorgfysiotherapie

Thuiszorgfysiotherapie richt zich vooral op de revalidatie en begeleiding van ouderen en chronisch zieken in de thuissituatie. Wat kan worden gedaan zodat de patiënt in de thuissituatie kan blijven en zijn/haar zelfstandigheid behouden.

De thuiszorgfysiotherapeut doet dan ook een onderzoek naar factoren die een rol spelen bij het herstel of het handhaven van de thuissituatie.

Hierbij is het samenwerken en overleg met andere disciplines belangrijk zoals wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, de ergotherapeut en de huisarts.