Therapie positieduizeligheid BPPD

Positieduizeligheid wordt ook draaiduizeligheid genoemd. In 85% van de gevallen van draaiduizeligheid gaat het om BPPD, een tijdelijk defect in het evenwichtsorgaan dat goed en in korte tijd behandeld kan worden. Door een acute positieverandering (bijv. van staan naar liggen of andersom) lijkt de wereld om je heen te draaien.

De fysiotherapeut brengt de patiënt tijdens de behandeling van een zittende naar een liggende positie, waardoor duizeligheid tijdelijk wordt opgewekt. Even later trekt die duizeligheid weer weg. Een andere oefening is het hoofd vanuit een rechte positie naar links te draaien en weer terug en daarna dezelfde beweging naar de rechterkant.

In het geval van BPPD nemen de klachten sterk af dan wel verdwijnen ze. Daarnaast ontvangt de patiënt tijdens de behandelperiode enkele vuistregels voor thuis.