Sensomotorische therapie

Door sensomotoriek leert het jonge kind het eigen lichaam kennen en de wereld om hem heen. Het is de start van het verkennen, ontwikkelen en leren. Als de sensomotorische ontwikkeling van een kind verstoord is, kunnen er verschillende problemen ontstaan: een verstoorde samenwerking tussen zintuigen en beweging.

Zij hebben moeite met het plannen en organiseren van hun bewegingen. Deze mensen komen onhandig over of reageren heel laat op instructies die je hen geeft.

In de therapie worden allerlei technieken en werkvormen gebruikt, die de verwerking van zintuiglijke informatie stimuleren.