Re-integratietherapie

Onder begeleiding werkt men aan fysiek herstel en het vergroten van de belastbaarheid.

Aspecten die verder aan de orde kunnen komen zijn werkhouding, werkplek, werktaken en werkduur. Een en ander gebeurt samen en eventueel met een re-integratiecoach.