NDT-Therapie

NDT staat voor Neuro Developmental Treatment en is een aanpak voor het begeleiden en behandelen van patiënten die lijden aan bewegingsstoornissen veroorzaakt door hersenletsel. De methode wordt ook wel Bobath-therapie genoemd.

De therapie is gericht op de spierspanning en op de controle over de spieren. Vaak voorkomend is de nabehandeling van patiënten na een beroerte (CVA). Door de CVA zijn delen van de hersenen beschadigd.

Om de lichamelijke en geestelijke gevolgen zoveel mogelijk te beperken en het verloop zo gunstig mogelijk te beïnvloeden kan NDT-therapie worden ingezet.