• 046 4743434
 • Contact

  Let's Keep In Touch!X

  ADDRESSFysio-sportcentrum Geleen
  Norbertijnenstraat 77a
  6166 AH Geleen
  T 046 4743434
  E info(at)medi-sport.nl

  OPENINGSTIJDEN
  _______

  Born
  Parkweg 5
  6121 HV Born
  T 046 4851756
  E born@medi-sport.nl

  OPENINGSTIJDEN
  _______

  Heerlen
  Pieter Hooftstraat 10
  6416 CP Heerlen
  T 045 541 5127
  E heerlen@medi-sport.nl

  OPENINGSTIJDEN

  Laat hier uw berichtje achter

  Sending your message. Please wait...

  Thanks for sending your message! We'll get back to you shortly.

  There was a problem sending your message. Please try again.

  Please complete all the fields in the form before sending.

Zorgverzekeraars

Vergoeding zorgverzekeraar

Hier vindt u de hoofdregels over de betaling van de kosten tussen patiënt, fysiotherapeut en zorgverzekeraar. (bron KNGF). Het is mogelijk dat een zorgverzekeraar hiervan afwijkt. Raadpleeg bij twijfel altijd uw zorgverzekeraar.

 

Zorgverzekeraars waarmee een contract is aangegaan:

Interpolis
Zilveren Kruis Achmea
IAK Volmacht
Salland Verzekeringen
De Amerfoortse
ONVZ
Bewuzt
IZA Cura
IZA
IZZ
Univé Verzekeringen
OHRA
Zorg en Zekerheid
De Friesland Zorgverzekeraar
Menzis
Achmea
CZ
VGZ
HollandZorg
FBTO
ENO
Energiek
DSW
Ditzo
Delta Lloyd
Avero Achmea
ASR
Anderzorg
Agis
Aevitae ASR
Aevitae

 

Vanaf 1 januari 2006 heeft iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering gekregen. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk en is hetzelfde als het ziekenfondspakket. Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie: 1) fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de 20e behandeling en 2) fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar.

Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. De aanvullende verzekering is echter niet verplicht. Afhankelijk van welke aanvullende verzekering u heeft gekozen, heeft u recht op een bepaald aantal behandelingen fysiotherapie per jaar. Wilt u niet onverwachts voor kosten komen te staan dan is het dus verstandig om voordat u zich aanmeldt voor fysiotherapie na te gaan hoe u aanvullend bent verzekerd. Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen. Bij onduidelijkheden en aanvullende informatie kuntu altijd terecht bij u betreffende zorgverzekeraar.

Reguliere zittingen

 • Reguliere zitting

  € 26,00

 • Reguliere zitting – behandeling aan huis

  € 38,90

 • Reguliere zitting – Behandelingen in inrichting

  €32,50

Kinderfysiotherapie

 • Kinderfysiotherapie

  € 38,00

 • Kinderfysiotherapie – Behandeling aan huis

  € 50,90

 • Kinderfysiotherapie – Behandeling in inrichting

  € 44,50

Manuele therapie

 • Manuele therapie

  € 36,50

 • Manuele therapie – Behandeling aan huis

  49,40

 • Manuele therapie – Behandeling in inrichting

  € 43,00

Groepstherapie

 • Groepstherapie – 2 personen

  26,00

 • Groepstherapie – 3 personen

  23,70

 • Groepstherapie – 4 personen

  18,40

 • Groepstherapie – 5 – 10 personen

  14,95

Screening

 • Screening

  13,00

 • Screening – Behandeling aan huis

  25,90

 • Screening – Behandeling in inrichting

  19,50

Intake en onderzoek na screening

 • Intake en onderzoek na screening

  39,00

 • Intake en onderzoek na screening – Behandeling aan huis

  51,90

 • Intake en onderzoek na screening – Behandeling in inrichting

  45,50

Intake en onderzoek na verwijzing

 • Intake en onderzoek na verwijzing

  39,00

 • Intake en onderzoek na verwijzing – Behandeling aan huis

  51,90

 • Intake en onderzoek na verwijzing – Behandeling in inrichting

  45,50

Oedeemtherapie

 • Oedeemtherapie

  41,80

 • Oedeemtherapie – behandeling aan huis

  52,80

 • Oedeemtherapie – behandeling in inrichting

  47,30

Geriatrische fysiotherapie

 • Geriatrische fysiotherapie

  37,90

 • Geriatrische fysiotherapie – Behandeling aan huis

  51,30

 • Geriatrische fysiotherapie – Behandeling in inrichting

  44,60

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

  52,00

Lange zitting

 • Lange zitting

  39,00

Niet nagekomen afspraak

 • Niet nagekomen afspraak

  18,00

Onze praktijk heeft contracten met verreweg de meeste Zorgverzekeraars. Kunnen wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren (contract), dan ontvangt u van ons geen factuur. Uw fysiotherapiekosten worden rechtstreeks aan ons vergoed door uw zorgverzekeraar. Raadpleeg bij twijfel over vergoeding fysiotherapie altijd uw zorgverzekeraar.
De onderstaande tarievenlijst is dan voor u minder van belang.
De tarieven lijst is voor u wel van belang indien :
• U niet of onvoldoende aanvullend bent verzekerd (zie hiervoor uw polisvoorwaarden).
• De zorgverzekeraar ons debiteuren risico niet heeft overgenomen. U ontvangt van ons een factuur en deze dient u zelf aan ons te voldoen.
• Uw verzekeraar geen contracten met individuele praktijken afsluit. De factuur dient u zelf aan ons te voldoen, vervolgens kunt u deze bij uw verzekeraar declareren.

De betaling voor de fysiotherapeutische diensten zien wij graag uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum op ons rekeningnummer bijgeschreven. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het  ons vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.

Voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico van €375. De fysiotherapie die onder de basisverzekering valt, dus alleen bij chronische indicaties vanaf de 20e behandeling vallen onder de basisverzekering en daarmee ook in de regeling van het verplicht eigen risico. In de andere gevallen valt fysiotherapie niet in de regeling van het eigen risico.

Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt een factuur van uw fysiotherapeut en kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang: u kunt zo controleren of en hoeveel u zelf moet bijbetalen per behandeling. Prijzen tussen verschillende fysiotherapeuten kunt u vergelijken door ze bijvoorbeeld telefonisch op te vragen bij verschillende praktijken bij u in de buurt. Wanneer uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, dan ontvangt u zelf de factuur die u (deels) kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Let op het eventuele maximumbedrag dat uw verzekeraar heeft bepaald (raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden). De tarievenlijst is dan ook weer van belang.

Vanwege vele veranderingen in de zorg kan het zijn dat de bovenstaande lijst niet helemaal compleet is. Wij raden u dan ook aan, mocht Uw zorgverzekeraar niet in bovenstaande lijst staan, onze administratie medewerkster te raadplegen. Zij kan nagaan of wij met Uw zorgverzekeraar een contract hebben afgesloten.

Aanvullende verzekering

Klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat komen veelvuldig voor. De fysiotherapeut is de specialist in beweging. Het is daardoor belangrijk om goed verzekerd te zijn voor fysiotherapie. Dit kan middels een aanvullende verzekering. Omdat er veel verschillen bestaan tussen de diverse aanvullende verzekeringen is het belangrijk om u goed te laten informeren door uw huidige verzekeraar en andere verzekeraars. Kijk op www.defysiotherapeut.com voor een overzicht waar u kunt vergelijken hoe fysiotherapie is opgenomen in de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraars in Nederland.

Layout en realisatie Blinq Ontwerp 2014
Copyright MediSport 2014-2018